Ofte stillede spørgsmål

Hvor er AutoParkTime apt3 godkendt til brug?

APT3 er godkendt i Danmark, Sverige, Norge, Estland og på Åland.

Kan AutoParkTime påvirke andet udstyr i bilen?

Nej, den er testet og godkendt iht. EU-normer.

Fungerer AutoParkTime ved høj varme og streng kulde?

Displayet kan aflæses i temperaturområdet -30 til +80 grader.

Kan AutoParkTime flyttes til en anden bil?

Helt problemfrit, da den sidder løs i holderen. Ekstra holdere kan købes, hvis APT sælges.

Kan jeg manipulere med elektronikken i AutoParkTime?

APT3 er helt lukket og rammes af driftsforstyrrelser, hvis den åbnes. Samtidigt bortfalder garantien.

Kan jeg forlænge parkeringstiden?

Det tillader lovgivningen ikke. Bilen skal i så fald flyttes til et nyt sted.

Skal jeg selv skifte fra sommer- til vintertid og omvendt?

Nej, APT3 tager selv højde for sommer- og vintertid samt for skudår. Forudsætter, at datoen er korrekt indstillet.

Hvad gør jeg, hvis p-tiden iht. p-skiltet begynder senere?

Ifølge brugsanvisningen til APT3 (PARKERING FØR TIDSBEGRÆNSNINGEN TRÆDER I KRAFT "Hvis ankomst finder sted før den tidsbegrænsning, der er angivet på P-skiltet, indstilles klokkeslættet, når begrænsningen begynder. f.eks. kl. 09.00, ved at trykke på knappen SET, indtil det rette tidspunkt vises i displayet).

Kan AutoParkTime bruges i udlandet?

APT3 kan bruges i udlandet, hvis bilen er indregistreret i Danmark, Sverige, Norge, Estland eller Åland.

Hvordan fungerer AutoParkTime?

Når du parkerer, vises realtiden først i 20 sekunder, og efter yderligere 20 sekunder nærmeste følgende kvarter i Danmark, næste halve time i Sverige, Åland og realtid i Norge, Estland iht. til gældende regler. http://autoparktime.dk/sadan-fungerer-den/
Du kan også selv ændre fremflytningstiden. Tryk blot på SELECT, og hold den nede i 10 sekunder. Efterfølgende vises F:30, F:15 eller F:00. Tryk efterfølgende på SET, indtil det ønskede fremflytningstidspunkt vises.
OBS  Funktionen træder i kraft, når displayet har vist rullende hjul!

I hvor lang tid holder batterierne?

Ca. 1½ år, men vi har valgt at lade APT3 køre, allerede når du køber den. Derfor kan batteriskift være nødvendigt tidligere. Vi gør brug af almindelige AAA-batterier, som du sikkert har derhjemme.

Hvornår ved jeg, at det er tid til batteriskift?

LED-lampen på bagsiden begynder at blinke, når det er tid til at skifte batterier. Samtidigt vises teksten lo.b skiftevis med tiden i displayet. OBS! LED-lampen blinker kun under kørsel med henblik på at spare batteri.

Kan apt påvirkes af objekter i nærheden?

Nej, APT er testet af de fleste testinstituttet og imødekommer de høje krav og normer, der er gældende!

Hvordan foretager jeg batteriskift?

Se vores hjemmeside. http://autoparktime.dk/sadan-fungerer-den/batteriskift/ Husk at vende batteriernes poler korrekt

Hvad hvis jeg får en parkeringsafgift?

Hvis APT3 er defekt pga. fabrikationsfejl, dækker vi din parkeringsafgift inden for to år efter købsdatoen, såfremt den indsendes til os ifølge med kvittering og P-vagtens foto. Klik her for at kontakte support.

Fungerer AutoParkTime i alle biler?

Ja! Den fungerer i alle biler, inkl. elbiler.

Hvor hurtigt indstiller AutoParkTime parkeringstiden?

Ca. 20 sekunder efter, du er stoppet, vises først realtid, og efter yderligere 20 sekunder vises parkeringstidspunktet iht. gældende regler.

Hvordan indstiller jeg klokkeslættet?

Se instruktionsbogen eller vores hjemmeside
http://autoparktime.dk/sadan-fungerer-den/indstil-klokkeslaet/

Kan jeg købe tape til holderen?

Nej, men du kan købe en komplet holder med pudseklud på vores hjemmeside www.autoparktime.dk

Skal p-skiven sidde i højre eller venstre side?

Den skal monteres i højre hjørne af forruden

Hvad betyder "00:00"?

Denne meddelelse betyder, at APT har været ramt af strømafbrydelse, f.eks. i forbindelse med batteriskift. Indstil tid og dato.