Garantivillkor

APT3

För APT3 gäller en garanti för tillverkningsfel under 2 år från inköpsdagen.

Bötesgaranti gäller om P-skivan visar sig vara defekt vid testning

Garantin gäller ej yttre skador, tid- eller datuminställningar, montering av p-skivan och vidhäftningen mot vindrutan, om försök att öppna P-skivan eller annat ingrepp gjorts och omfattar ej fel pga svagt eller defekt batteri.

Defekt P-skiva jämte reklamationsrapport, inköpskvitto,
eventuell P-bot och bild från P-bolaget skall sändas till nedanstående adress.

Om vi vid test ej kan konstatera något fel enligt ovan ser vi oss
nödsakade debitera SEK 150.--+ moms för vårt arbete.


APT4

För APT4 gäller en garanti för tillverkningsfel under 2 år från inköpsdagen.

Bötesgaranti gäller om P-skivan visar sig vara defekt vid testning

Garantin gäller ej yttre skador, tid- eller datuminställningar, montering av p-skivan och vidhäftningen mot vindrutan, om försök att öppna P-skivan eller annat ingrepp gjorts och omfattar ej fel pga svagt eller defekt batteri.

Defekt P-skiva jämte reklamationsrapport, inköpskvitto,
eventuell P-bot och bild från P-bolaget skall sändas till nedanstående adress.

Om vi vid test ej kan konstatera något fel enligt ovan ser vi oss
nödsakade debitera SEK 150.--+ moms för vårt arbete.

Autoparktime AB